0 %

  • ÜRÜNLER

  • YÜKLEYİCİ

Tek Tırnak Çatalı

Mermer blokların istiflenmesi ve taşınması için müşteri talebine göre tek tırnaklı olarak tasarlanmıştır. 

Kullanılacak her makine ve model için uygun yükleyici çatallarımız, aşınmaya dayanıklı yüksek kalitede HiTuf malzeme kullanılarak üretilmektedir.

Hızlı değiştirime ataşmanı ile uyumlu olarak çalışabilmektedir.